Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren.

Voor ziekenhuisbestuurders, klinisch leiders en kwaliteitsmedewerkers.

Over het programma

Het programma Sturen op Kwaliteit maakte van 2015 tot en met maart 2019 deel uit van het Citrienfonds. Per 1 april 2019 is het programma in deze vorm gestopt. Na drie jaar ‘Sturen op Kwaliteit’ bieden de resultaten talloze aanknopingspunten om binnen het eigen netwerk de zorg te verbeteren, die op deze site te vinden zijn. Het programma Sturen op Kwaliteit is uitgevoerd binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg dat de resultaten verder benut in de programma’s Waardegedreven Zorg en Anders Verantwoorden

Wilt u meer weten? 
info@nfukwaliteit.nl