Zelf aan de slag met Sturen op Kwaliteit

Stappenplan

Met het framework voor Sturen op Kwaliteit ontwikkel je een selectie met relevante indicatoren om de kwaliteit te meten en te verbeteren. Belangrijk daarbij is de juiste mix van kwaliteitsgegevens: ziekenhuisbrede onderwerpen, maar ook wat belangrijk is voor specifieke patiëntengroepen.

Zorgprofessionals selecteren daartoe samen met patiënten en bestuurders een kernset van tien kwaliteitsparameters uit alle beschikbare informatie.

Uit de praktijk blijkt dat het gesprek tussen de bestuurders en afdelingsleiding door de kernset gaat over wat écht belangrijk is voor een afdeling. Daarbij gaat het over de rol die beide partijen kunnen nemen in de verbetering van kwaliteit. Lees meer over andere collega's dit hebben aangepakt : kernset Heelkunde - kernset Intensive Care - kernset Hoofdhalsoncologie (HHO) en lever-, alvleesklier- en galwegoncologie (HPB).

Klik op de iconen hieronder om meer te weten te komen over een specifieke stap in het stappenplan.

Vorm een projectteam Besturingsstructuur Planning & Control cyclus Kernset Data Verzamelen Stuurinformatie analyseren en voorbereiden gesprek Gesprek bestuurder Evaluatiegesprek Borgen continue verbeteren

Vorm een projectteam

Vorm een projectteam waarin minimaal de volgende personen zijn vertegenwoordigd:

  • Bestuurder (Raad van Bestuur, Divisiebestuur of Regiobestuur)
  • Kwaliteitsfunctionaris van de betreffende afdeling
  • Afdelingshoofd van de betreffende afdeling

Vul dit eventueel aan met andere disciplines zoals: data analist, projectleider, stafarts

Besturingsstructuur

Ziekenhuizen en regionale netwerken kennen verschillende besturingsstructuren en - niveaus. Bijvoorbeeld Raad van Bestuur, Divisiebestuur of het bestuur van een regionaal samenwerkingsverband. Met wie zou het gesprek over kwaliteit van zorg gevoerd moeten worden?

Breng hiervoor de besturingsstructuur van je organisatie of netwerk in kaart. 

Planning & Control cyclus

Elk ziekenhuis en regionaal netwerk ken een eigen P&C cyclus. Het is van belang vooraf te weten in welk gremium de stuurinformatie besproken kan worden en in welke frequentie. Vaak zijn hiervoor de kwartaalgesprekken geschikt. Bepaal dus wanneer deze zijn en zorg dat je de stuurinformatie op deze agenda zet.

Kernset

Bepaal op basis van de bestaande kernset de definitieve kernset voor de afdeling. Op die manier wordt de set op maat gemaakt voor jouw ziekenhuis of regio zonder dat deze opnieuw ontwikkeld hoeft te worden.

Voor het verkrijgen van optimaal draagvlak is de Delphi methode geschikt.

Data verzamelen

Dataselectie verzamelen uit reeds bestaande data voor de kernset. Bij voorkeur digitaal. Mocht er in eerste instantie maar een beperkt deel beschikbaar zijn, start dan daarmee zodat je een eerste cyclus kan doorlopen. Doorontwikkelen en verbeteren kan daarna plaatsvinden. 

Stuurinformatie analyseren en voorbereiden gesprek

Stuurinformatie analyseren met afdelingshoofd en kwaliteitsfunctionaris. Op basis van deze analyse kan het gesprek met de bestuurder worden voorbereid. 

Gesprek bestuurder

Medisch eindverantwoordelijke/afdelingshoofd gaat in gesprek met de bestuurder over de kwaliteitsinformatie op basis van de kernset. De kwaliteitsfunctionaris kan aansluiten bij dit gesprek indien gewenst.

Evaluatiegesprek

Evalueer met bestuurder en medisch eindverantwoordelijke de gebruikte stuurinformatie en het gesprek.

Hoe is het gesprek verlopen? Welke acties zijn afgesproken?

Borgen continue verbeteren

Zorg dat het gesprek met de bestuurder over stuurinformatie structureel gaat plaatsvinden, al dan niet met aanpassingen. Na ieder gesprek kijk je wat er verbeterd kan worden aan de set, de data of het proces. Op die manier zorg je voor de juiste borging in de P&C cyclus en voor continue verbetering van de kwaliteit.